Grafisk Profil 2012

Digitalbutikerna

17/7 2012

Projekt: Grafisk Profil 2012

Kategori: Design, Grafisk Profil

Grafisk Profil 2012

Sedan vårt samarbete inleddes med Digitalbutikerna har vi parallellt arbetat med att ta fram en grafisk profil som tillgodoser Digitalbutikernas alla behov år 2012 – och många år framöver, naturligtvis. Den nya profilen omfattar alltifrån färger och typsnitt till butiksskyltar och digitala miljöer. Självklart har även DC-konceptet, med Digitalbutikernas egna Digitala Coacher, fått ta stor plats i den nya profilen.