Förstå dina kunder med datadriven marknadsföring

Dataanalys

Analys av relevant data är själva fundamentet för digital marknadsföring på Wilson Creative.

Ett samarbete inleds därför med att titta i backspegeln för att sedan förutspå framtiden och sätta en strategi och riktning för arbetet framåt. Men analys av data är självklart en naturlig del även fortsättningsvis. Vi analyserar löpande statistik och utfall från de digitala insatser som görs och lär oss hela tiden mer om hur målgruppen agerar. På så vis trimmas och utvecklas den digitala närvaron för varje dag som går med ökad konkurrenskraft och konvertering som följd.

Inte all data

Förstå dina kunder med datadriven marknadsföring

Med hjälp av verktyg som Google Analytics, Tag Manager och Search Console kan man samla på sig enormt mycket data. Den är tillgänglig för alla och i stora lass. Utmaningen ligger snarare i att sondera terrängen, välja/välja bort och dra slutsatser av all information och det är här Wilson Creative kommer in i bilden. Vi hjälper dig välja rätt KPI:er och tar sedan action på det som krävs för att dessa ska uppnås. Arbetet är rakt igenom transparent och helt utan onödig bransch-lingo. Vi sätter stort värde i att du som beställare känner dig delaktig och kan utveckla din digitala know-how tillsammans med oss.

Rapportering med Google Looker Studio

För att ta tempen på den digitala närvaron och visa på målgruppens beteendemönster tar vi med jämna mellanrum fram en visualiserad, lättbegriplig rapport. Rapporten skräddarsys utifrån behov och kan snabbt anpassas om förutsättningarna förändras. Här presenteras en helhetsbild över kundens hela digitala ekosystem, omvärldsbevakning, beteendemönster hos målgruppen och intressanta trender. Utifrån detta underlag tar vi sedan fram en handlingsplan för framtida insatser.

Google Looker
Varför datadrivet?

Förutspå framtiden och bygg en strategi

Analysen grundar sig inte bara i nuläge utan i lika stor utsträckning dåtid och framtid. Genom att kombinera dataanalys med trendspaningar, konsumenttrender, säsongsmönster och söktrender kan vi alltid ligga i framkant och förutspå framtiden. Istället för att gå på magkänsla och gamla invanda mönster, kan man därigenom sätta en skarp strategi och mål för verksamhetsåret.

Digitala mål, mätpunkter och konverteringar

Att sätta upp mål, mätpunkter och leads för verksamheten offline är en hygienfaktor för de flesta verksamheter. Digitalt är det inte lika självklart för många, även om det såklart borde vara det. Våra dataanalyser innefattar alltid uppsättning av digitala mål och mätpunkter samt löpande konverteringsoptimering.

Ta inte beslut med magen

Magkänslan är bra till massor av saker, men inte för att definiera målgrupper, vilka digitala plattformar dessa befinner sig på och vilka budskap som attraherar dem. Genom datadriven analys kan man definiera, grunda sina beslut och bygga sin affärsplan utefter verkliga beteenden och situationer istället för att gissa sig fram. Många gånger inser man att det man föreställde sig inte alls stämmer överens med verkligheten, eller så upptäcker man andra intressanta potentiella målgrupper på vägen.

Basera kreativitet på datadrivna insikter

Kreativitet är viktigt, jätteviktigt till och med. Men grundar man sin kreativitet i datadrivna insikter har man större möjlighet att prioritera var kreativiteten faktiskt gör mest nytta. Istället för att gå på magkänsla, säkerställ det grundläggande först. Även de mest otroliga, nytänkande och häftigaste kreativa koncept kan fallera om man inte förstår målgruppen och dess digitala beteenden. Eftersom vi får all information i realtid kan vi dessutom agera väldigt snabbt om det uppstår en spännande möjlighet i form av en händelse eller trend.

Maxad konvertering

Eftersom det går att följa besökaren från första interaktion och varje steg fram till en faktiskt konvertering, är det möjligt att identifiera och utvärdera vad som händer längs hela vägen. Det gör även att vi kan eliminera hinder och trösklar och därmed öka konverteringsgraden.

Lyssna på Jon

"Med hjälp av Wilsons skräddarsydda rapporter får vi snabbt en tydlig bild över hur våra marknadsföringsinsatser presterar och kan arbeta effektivt för att nå våra mål. Wilson är alltid professionella, kompetenta och härliga att arbeta med".

/Jon Flobrant, Kalmar Energi

Jon Flobrant, Kalmar Energi
Julia Karlsson projektledare på digitalbyrån Wilson Creative