Wilson Creative

Digital strategi

Digital strategi

En digital strategi är en förutsättning för att lyckas med sin digitala kommunikation på lång sikt. Vad är syftet med den digitala marknadsföringen? Vilka målgrupper är intressanta och i vilka kanaler hittar vi dem? Vilken slags innehåll behöver vi skapa och vad är målet med alla ansträngningar? Allt detta sammanfattas och fungerar som karta och kompass i jakten på din digitala framgångssaga.

Rubbet

Kommunikations- strategi

Här tar vi ett helhetsgrepp över hela det digitala ekosystemet: Hemsida, e-handel, intranät, nyhetsbrev, sociala medier, annonsplattformar - ja, rubbet. Allt sammanfattas i en digital bibel som ligger till grund för hela den digitala närvaron.

En kommunikationsstrategi kan innehålla:

 • Vad är syftet med den digitala närvaron? Vad vill vi uppnå?
 • Vilka målgrupper har vi och vad behöver de få se, läsa, höra och känna?
 • Hur använder målgruppen digitala kanaler och vilka kanaler är prio?
 • Vilken slags content behöver vi producera för respektive kanal?
 • Aktivitetsplan: Vem gör vad och när?
 • Mätbara mål: Vilka KPI:er är intressanta?
 • Tuta och kör! Och var beredd på att revidera på vägen.
SoMe

Strategi för sociala medier

I den här strategin ligger (inte helt oväntat) fokus på användandet av sociala medier. Den lämpar sig för företag och organisationer som i viss omfattning vill hantera närvaron i sociala medier själva och behöver något att luta sig emot.

Guidelines för sociala medier kan innehålla:

 • Kommunikations- och effektmål
 • Strategiskt fokus
 • Målgrupper
 • Kanaler och kommunikationsytor
 • Tonalitet
 • Förslag på relevant content
 • Vad man kan mäta och hur
 • Fokusområden och handlingsplan
 • Innehållskalender