Wilson Creative
02.Digital/

Digital strategi

En digital strategi är en förutsättning för att lyckas med sin digitala kommunikation på lång sikt. Vad är syftet med den digitala marknadsföringen? Vilka målgrupper är intressanta och i vilka kanaler hittar vi dem? Vilken slags innehåll behöver vi skapa och vad är målet med alla ansträngningar? Allt detta sammanfattas och fungerar som karta och kompass i jakten på din digitala framgångssaga.

Rubbet

Kommunikations- strategi

Här tar vi ett helhetsgrepp över hela det digitala ekosystemet: Hemsida, e-handel, intranät, nyhetsbrev, sociala medier, annonsplattformar - ja, rubbet. Allt sammanfattas i en digital bibel som ligger till grund för hela den digitala närvaron.

En kommunikationsstrategi kan innehålla:

 • Vad är syftet med den digitala närvaron? Vad vill vi uppnå?
 • Vilka målgrupper har vi och vad behöver de få se, läsa, höra och känna?
 • Hur använder målgruppen digitala kanaler och vilka kanaler är prio?
 • Vilken slags content behöver vi producera för respektive kanal?
 • Aktivitetsplan: Vem gör vad och när?
 • Mätbara mål: Vilka KPI:er är intressanta?
 • Tuta och kör! Och var beredd på att revidera på vägen.
SoMe

Strategi för sociala medier

I den här strategin ligger (inte helt oväntat) fokus på användandet av sociala medier. Den lämpar sig för företag och organisationer som i viss omfattning vill hantera närvaron i sociala medier själva och behöver något att luta sig emot.

Guidelines för sociala medier kan innehålla:

 • Kommunikations- och effektmål
 • Strategiskt fokus
 • Målgrupper
 • Kanaler och kommunikationsytor
 • Tonalitet
 • Förslag på relevant content
 • Vad man kan mäta och hur
 • Fokusområden och handlingsplan
 • Innehållskalender

Sökordsannonsering?

Kontakta Julia!

Julia Karlsson
Projektledare
Maila mig
076-881 01 91