Digital strategi och kommunikationsstrategi

Digital strategi

En digital strategi är en förutsättning för att lyckas med sin digitala kommunikation och marknadsföring på lång sikt.

Vad är syftet med den digitala marknadsföringen? Vilka målgrupper är intressanta och i vilka kanaler hittar vi dem? Vilken slags innehåll behöver vi skapa och vad är målet med alla ansträngningar? Allt detta sammanfattas och fungerar som karta och kompass i jakten på din digitala framgångssaga.

Karta och kompass för digital kommunikation

Vad är en digital strategi?

Digitala strategier kan se ut på många olika sätt beroende på marknad, organisation och ambitionsnivå. Formatet behöver dock inte vara särskilt avancerat och det är viktigt att inte göra det hela onödigt svårt, den bästa strategin är den som används. Den digitala strategin kan även behöva delas upp i flera olika delar, för att definiera och tydliggöra målgrupper och kommunikationsmål för till exempel webbsida, sociala medier och nyhetsbrev.

Om man inte har en strategi så saknar man ofta mål och därmed riktning när det kommer till olika kommunikationsinsatser. Det blir svårt att prioritera och dessutom blir ofta innehållet lidande. Med en digital strategi på plats får man en bättre karta och organisationen kan enklare dra åt samma håll.

Rubbet

Kommunikationsstrategi

När vi gör en kommunikationsstrategi tar vi ett helhetsgrepp över hela det digitala ekosystemet: Hemsida, e-handel, intranät, nyhetsbrev, sociala medier, annonsplattformar - ja, rubbet. Allt sammanfattas i en digital bibel som ligger till grund för hela den digitala närvaron.

En kommunikationsstrategi kan innehålla:

 • Vad är syftet med den digitala närvaron? Vad vill vi uppnå?
 • Vilka målgrupper har vi och vad behöver de få se, läsa, höra och känna?
 • Hur använder målgruppen digitala kanaler och vilka kanaler är prio?
 • Vilken slags contentproduktion behövs för respektive kanal?
 • Aktivitetsplan: Vem gör vad och när?
 • Mätbara mål: Vilka KPI:er är intressanta?
 • Kör! Och var beredd på att revidera kommunikationsstrategin på vägen.
SoMe

Strategi för sociala medier

När vi gör en strategi för sociala medier ligger (inte helt oväntat) fokus på användandet av Facebook, Instagram, LinkedIn och så vidare. En sociala medier-strategi lämpar sig för företag och organisationer som i viss omfattning vill hantera närvaron i sociala medier själva och behöver något att luta sig emot.

Guidelines för sociala medier kan innehålla:

 • Kommunikations- och effektmål
 • Strategiskt fokus
 • Målgrupper
 • Kanaler och kommunikationsytor
 • Tonalitet
 • Förslag på relevant content
 • Vad man kan mäta och hur
 • Fokusområden och handlingsplan
 • Innehållskalender
Julia Karlsson projektledare på digitalbyrån Wilson Creative