Byrå för UX design och UI design

Vi är experter UX och UI

UX, eller User Experience, handlar om att göra vardagen enklare genom en god användarupplevelse.

Att designa digitala tjänster och bra användarupplevelser handlar mycket om att förstå hur användaren tänker, känner och agerar. Genom att lära känna användarna och ta reda på hur en produkt eller tjänst faktiskt används kan Wilson Creative som UX-byrå skapa en optimal upplevelse med största möjliga nytta.

Kort sagt handlar UX-design om att med hjälp av olika metoder, samlade i vad man kallar för en UX-process säkerställa att en tjänst eller produkt skapar bästa möjliga användarupplevelse på din hemsida, app eller annan digital plattform.

Wilson Tech

UX-processen steg för steg

Wilsons UX-design, kan något förenklat, delas in i fem steg:

  1. Produktdefinition
  2. User research
  3. Analys
  4. UI-design
  5. Testning
Myrstack UX Design i mobilvy
UX Design i fem steg

1. Produktdefinition

Vi ser tidigt till att definiera huvudsyftetmed tjänsten. Vad är det vi ska bygga, för vem och vilket problem löser vi? Här passar Wilsons UX-expert på att samla in så mycket information det går från uppdragsgivaren, ofta med hjälp av en inspirerande workshop.

2. User research

I den andra fasen av UX-processen genomförs en omvärldsanalys där vi kollar av liknande lösningar och konkurrenter, både direkta och indirekta. Vi genomför djupintervjuer med möjliga användare av tjänsten, där vi ställer frågor och analyserar beteende. Här samlar vi dessutom in tillgänglig statistik och data från analysverktyg.

3. Analys och teknisk specifikation

I detta skedet tar vi fram personas och skapar effektkartor baserade på insikter från de föregående stegen. Vi avslutar med att ta fram en teknisk specifikation där vi tydligt definierar vad som ska byggas, inklusive funktioner och tekniker. Så, nu har vi allt på plats för att kunna gå in i UI-designfasen.

4. UI- och webbdesign

Här inleds arbetet med det som kallas User Interface Design, förkortat UI-design. För att skapa rätt förutsättningar utgår vi ofta från en moodboard för att fånga den övergripande uttrycket och formen i det visuella gränssnittet. När känslan är rätt går vi över till att skissa på wireframes som fungerar som en konkretisering av struktur och funktionalitet. Här kan det även bli aktuellt att ta fram en enkel prototyp som möjliggör ett första känn och kläm på tjänsten.

Den sista delen av UI-designen är att färdigställa den definitiva visuella designen, även kallat webbdesign, så som det kommer se ut på olika skärmar när sajten eller appen lanseras.

5. Testning

Innan lansering måste vi kolla så allt verkligen fungerar så bra som vi vill. Vi testar såväl internt som mot användare, kollar så SEO och sidladdningshastighet är som det ska och kan även göra A/B-tester för att försäkra oss om att användarupplevelsen är tillfredsställande. Mer om denna sista fas på sidan om webbutveckling.

promas.se

Promas är marknadsledare inom återhämtning och mental träning. Lär dig mer om Promasmetoden och den unika återhämtningsfåtöljen på promas.se

Wilson Creative är en UX-expert som har designat Promas.se

Vanliga frågor kopplat till UX design och UI design.

Vad gör en UX designer?

Vad är skillnaden mellan UX- och UI-design?

Är Wilson Creative en UX-byrå?