Wilson Creative
01.Tech/

UX & UI-design

UX, eller User Experience, handlar om att göra vardagen enklare genom en god användarupplevelse. Att designa digitala tjänster och användarupplevelser som människor gillar handlar mycket om att förstå hur de tänker, känner och agerar. Genom att lära känna användarna och ta reda på hur en produkt eller tjänst faktiskt används kan vi skapa en optimal upplevelse med största möjliga nytta. Kort sagt handlar UX om att med hjälp av olika metoder, samlade i vad man kallar för en UX-process säkerställa att en tjänst eller produkt skapar bästa möjliga användarupplevelse på din hemsida, app eller annan digital plattform.

hayppgroup.com

Haypp Group är fast beslutna att förändra tobaksbranschen genom att erbjuda hälsosammare alternativ för att få ner antalet rökare i världen. Besök hayppgroup.com

hayppgroup.com webbcase
UX-processen

Så här går det till

Wilsons UX-process, kan något förenklat, delas in i fem steg: Produktdefinition, research, analys, UI-design och testning. Nedan förklarar vi de olika delarna lite mer ingående. Häng med!

01/05. Produktdefinition

Vad, för vem, varför?

Vi ser tidigt till att definiera huvudsyftet med tjänsten. Vad är det vi ska bygga, för vem och vilket problem löser vi? Här passar vi på att tanka ner så mycket information vi kan från kunden, ofta med hjälp av en inspirerande workshop.

02/05. Research

Kunskap är makt

Vi genomför en omvärldsanalys där vi kollar av liknande lösningar och konkurrenter, både direkta och indirekta. Vi genomför djupintervjuer med möjliga användare av tjänsten, där vi ställer frågor och analyserar beteende. Här samlar vi dessutom in tillgänglig statistik och data från analysverktyg.

03/05. Analys

Hur vill vi att det ska fungera?

I detta skedet tar vi fram personas och skapar effektkartor baserade på insikter från de föregående stegen. Vi avslutar med att ta fram en teknisk specifikation där vi tydligt definierar vad som ska byggas, inklusive funktioner och tekniker. Så, nu har vi allt på plats för att kunna gå in i designfasen.

04/05. UI Design

Design av gränssnitt

I det här skedet inleds arbetet med det som kallas User Interface Design, förkortat UI-design. För att skapa rätt förutsättningar utgår vi ofta från ett moodboard för att fånga den övergripande uttrycket och formen i det visuella gränssnittet. När känslan är rätt går vi över till att skissa på wireframes som fungerar som en konkretisering av struktur och funktionalitet. Här kan det även bli aktuellt att ta fram en enkel prototyp som möjliggör ett första känn och kläm på tjänsten. Den sista delen i UI-fasen är att färdigställa den definitiva webbdesignen så som det kommer se ut på olika skärmar när sajten eller appen lanseras.

05/05. Testning

Nästan där...

Innan lansering måste vi kolla så allt verkligen fungerar så bra som vi vill. Vi testar såväl internt som mot användare, kollar så SEO och sidladdningshastighet är som det ska och kan även göra några A/B-tester för att försäkra oss om att användarupplevelsen är MAXAD!

promas.se

Promas är marknadsledare inom återhämtning och mental träning. Lär dig mer om Promasmetoden och den unika återhämtningsfåtöljen på promas.se

Promas.se webbcase
Jacob Westerlund