Vår policy

hanterar vi dina uppgifter

Personuppgifter definieras brett enligt dataskyddslagstiftningen, och innefattar både det självklara som ditt namn och e-postadress, och mindre självklara saker som IP-nummer och kakor. Det betyder att vi kommer i kontakt med dina personuppgifter när du till exempel besöker vår hemsida.

Alla företag som på något sätt samlar in den här typen av data är skyldiga att informera den registrerade om vilka uppgifter som samlas in, hur uppgifterna används och vilka rättigheter du har att ändra eller ta bort dina uppgifter (med mera). Det tycker vi är bra!

Så här gör vi på Wilson.

Mer information

Wilson Creative är personuppgiftsansvarig

Här är vår fullständiga info:

Wilson Creative AB
Skeppsbrogatan 55
392 31 Kalmar
Sverige

Organisationsnummer: 556684-4907
Kontaktperson: Hasse Hofvergård

Vi samlar in kontaktuppgifter via våra formulär och sätter kakor i din webbläsare

Läs mer om respektive datainsamling nedan, under Personuppgifter som skickas in via våra fomulär och Kakor som sparar ditt IP-nummer och spårar ditt besök.

Vi lagrar dina uppgifter inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan också skicka data till länder utanför EES

All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande europeisk lagstiftning. Det handlar till exempel om att Google hanterar data från dig på servrar runt om i världen. Kontaktuppgifter som du skickar in via formulär sparas bara på vår egen server här i Sverige.

Vi delar dina uppgifter med några andra

Vi använder en extern partner till våra servrar, en för att analysera användarbeteende och en för att optimera vår marknadsföring gentemot andra företag. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi byter eller säljer aldrig din information för andra att använda.

Du har långtgående rättigheter att ändra eller radera dina uppgifter

Du kan när som helst begära ut en kopia på uppgifter som vi har sparade om dig, och få dem ändrade eller borttagna. Om du har lämnat samtycke till någon datainsamling har du också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Skicka oss ett mail till info@wilsoncreative.se så hjälper vi till! Läs mer om dina rättigheter hos Datainspektionen här. 

Du har också rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att vi på något sätt har hanterat dina uppgifter felaktigt. Läs mer om hur du gör hos Datainspektionen här.

Personuppgifter som skickas in via våra formulär

Vi har tre kontaktformulär: Starta ett projekt, Skicka en hälsning och Jobba hos oss. I dem samlar vi in dina kontaktuppgifter. Ditt IP-nummer sparas också.

I alla tre fall räknar vi med att du vill ha kontakt med oss. Den så kallade rättsliga grunden för insamlingen är alltså en intresseavvägning, där vi tror att ditt intresse för att vi sparar uppgifterna och kan kontakta dig väger tyngre än risken att dina rättigheter kränks av insamlingen. Därför behöver du inte heller lämna något uttryckligt samtycke till insamlingen.

Uppgifterna lagras på vår server, som vi hyr av en tredje part baserad i Sverige. Ett mail skickas också till vår info@wilsoncreative.se-adress, som tas bort efter att ärendet har hanterats.

Kakor som sparar ditt IP-nummer och spårar ditt besök

När du besöker Wilsoncreative.se sätter vi några kakor i din webbläsare. De används dels för att analysera användarbeteende i Google Analytics, dels för att se vilka företag som besöker sajten och kunna marknadsföra oss mot dem. Kakorna registrerar ditt IP-nummer och genererar ett pseudonymiserat användar-ID hos våra partners.

Eftersom uppgifterna inte är känsliga och vi inte marknadsför oss mot privatpersoner, samlar vi in uppgifterna med intresseavvägning som rättslig grund. Vi gör bedömningen att vårt intresse av att kunna optimera hemsidan och marknadsföra våra tjänster till andra företag väger tyngre än den registrerades intresse att skydda just dessa uppgifter.

Kakorna sätts i din webbläsare, och datan de genererar skickas dels till Google, dels till vår partner för B2B-marknadsföring.