Projekt

Movexum - Nästa steg för Gävleborgs startups

Intro

En vässad profil

Movexum är Gävleborgs företagsinkubator som har i uppdrag att lyfta länets innovativa och spännande startups, och på så vis skapa tillväxt. Med hjälp av deras fyra program Boost Chamber, Inkubatorn, Acceleratorn och Northbound Scaleups får företagen stöd från idé till internationell lansering.

Process

Ny palett och symbolik

I samband med att den nya grafiska profilen togs fram hade Movexum även paketerat om sina tjänster och identifierat sin huvudmålgrupp. Under arbetet utgick vi alltid från denna målgrupp vilket förenklade och effektiviserade arbetet avsevärt.

Vi fokuserade på att ta fram en ny färgpalett, typsnitt och en symbol som knyter samman Movexums vision framåt. Symboliken i Movexums namn (Move + Region X) användes för att skapa en ikon som fungerar i både stora och små format.

Tillsammans med AI-genererade bilder på glasprismor får profilen en känsla av innovation, framåtanda och öppenhet.

Movexum symbol med stödraster
Movexums färgpalett
Movexum abstrakta bilder skapade i Midjourney
Movexum affischer
Webb

En hemsida för rätt målgrupp

I samband med att den nya grafiska profilen lanserades byggde vi även en ny hemsida för Movexum. Precis som tidigare var målet att attrahera huvudmålgruppen och skapa en hemsida som andas det nya Movexum.

Användarvänlighet och inkludering är alltid viktiga aspekter när vi designar en hemsida. I Movexums fall står det ännu mer i fokus då kommuner och regioner står som ägare och finansiärer.

Kika gärna på vad vi gjorde: movexum.se

Movexums hemsida

Vill du veta mer? Kontakta Elin!

Elin Bergqvist
Projektledare
Maila mig
070-279 62 65

Elin Bergqvist