Onlinemarknadsföring i lågkonjunktur

Gasa i uppförsbacken med online- marknadsföring

Nov 2023
onlinemarknadsföring
Digital marknadsföring
Lågkonjunktur
Onlinemarknadsföring under lågkonjunktur. Flygande motorcykel.

Dagens ämne: Varför är onlinemarknadsföring extra intressant under lågkonjunkturen 2024 och hur blir man en vinnare? Häng med!

Plocka marknadsandelar med onlinemarknadsföring

I tider av ekonomisk nedgång, som de vi upplever just nu, är det viktigt att inte sticka huvudet i sanden och bara vänta in bättre tider. Om alla tänker så kommer återgången till en mer stabil ekonomi ta evigheter och så kan vi ju inte ha det, eller hur? Då är det klart bättre att anpassa och effektivisera sin onlinemarknadsföring, inte bara för att överleva utan också för att ta marknadsandelar när uppgången i ekonomin väl kommer. För den kommer, var så säker. Det här är inte den första lågkonjunkturen vi möter och med största sannolikhet inte heller den sista. Forskning visar att företag som behållit eller ökat sin marknadsföringsbudget under lågkonjunkturer har varit de stora vinnarna när ekonomin väl vänder uppåt. Med hjälp av varumärkesstärkande kommunikation skaffar man sig en plats i pole position, redo att köra medan konkurrenter som har legat lågt måste gasa upp i den bakre delen av startfältet.

Alltså: Modiga beslut under ekonomiska utmaningar kan leda till långsiktig tillväxt och stärkt marknadsposition.

Behåll marknadsföringsbudgeten, eller öka!

Det är således ingen bra idé att hastigt minska sin marknadsföringsbudget om man inte är absolut nödd och tvungen. Nu gäller det snarare att se möjligheterna att synas mer och till lägre kostnad, eftersom konkurrenter kanske skär ner på sin marknadsföring. Företag som vågar investera kan därför skörda fördelar både på kort och lång sikt. Digital marknadsföring är dessutom särskilt effektiv under dessa perioder eftersom den erbjuder mätbara resultat och möjligheten att anpassa kampanjer snabbt. Det är viktigt att företag fokuserar på rätt kanaler och målgrupper, och kanske till och med omdirigerar sina insatser till nya marknadssegment eller digitala plattformar som bättre matchar de rådande omständigheterna.

Bli nykära med kärleksfull kundvård

Att behålla befintliga kunder är såklart extra viktigt i en lågkonjunktur. Det är vanligtvis billigare och mer effektivt än att försöka attrahera nya. Man bör därför satsa på att göda och förbättra sina redan befintliga kundrelationer genom lyhördhet, maximal servicenivå och exklusiva erbjudanden. På Wilson Creative ser vi den utmanande ekonomiska situationen som en möjlighet att bli nykära och slå bort alla tankar på att ta våra uppdragsgivare för givna.

Se över ditt erbjudande

En lågkonjunktur innebär även ett gyllene tillfälle att se över och optimera företagets tjänste- eller produktutbud. Kanske är det dags att killa några darlings och lägga fokus på de produkter eller tjänster med högst marginaler och som är mest relevanta för kunderna under de rådande ekonomiska förhållandena? Genom att anpassa sin utbudsportfölj blir många företag mer motståndskraftiga mot ekonomiska svängningar.

Hela kundresan räknas

För att effektivisera sin onlinemarknadsföring är det viktigt att ha en väl genomtänkt strategi som bygger på hela kundresan snarare än isolerade kampanjer. Man måste säkerställa att budskapen når rätt person vid rätt tidpunkt i deras köpprocess. Detta förbättrar inte bara effektiviteten i marknadsföringen utan hjälper också till att skapa en mer sammanhängande och tilltalande kundupplevelse.

Analysera data från din hemsida och andra digitala kanaler

Slutligen är det avgörande att ha örat nära marken och snabbt anpassa sig till förändringar. Genom att använda dataanalys kan man snabbt och effektivt spåra förändringar i kundbeteenden och marknadstrender, vilket möjliggör snabba justeringar i marknadsföringsstrategin. Datan ligger ju bara där och bara väntar på att bli analyserad, så gör det!

Checklista för hur ditt företag kan bli en vinnare 2024

  • Behåll en positiv framtidstro. Det kommer en tid när ekonomin vänder så var beredd.
  • Vårda befintliga kundrelationer med lyhördhet, ödmjukhet och maximal service.
  • Sprid riskerna med en uppdaterad produkt- och tjänsteportfölj.
  • När köpkraften är lägre så bör man fokusera mer på varumärkesstärkande insatser än på säljdrivande.
  • Onlinemarknadsföring är mätbar, flexibel och mer prisvärd när bruset minskar på grund av att (andra) företag taggar ner sin synlighet.
  • Annonsering i sociala medier möjliggör både varumärkesstärkande och säljdrivande kommunikation och ger därför effekt på både kort och lång sikt.

Wilson Creative - en digital byrå i Kalmar och Stockholm med fokus på onlinemarknadsföring

Wilson Creative är en digital marknadsföringsbyrå med kunder i hela Sverige. Vi finns här för dig i såväl låg- som högkonjunktur, alltid redo att hjälpa dig med alla delar i din digitala närvaro och onlinemarknadsföring.