Konceptutveckling och reklamkampanj

Koncept

Ett kommunikationskoncept är en slags gestaltning av varumärkesplattformen.

Syftet är att väcka känslor i målgruppen och uppmuntra till handling. Häng med så förklarar vi mer!

Konceptutveckling

En superidé skapar livslång kärlek

På Wilson Creative älskar vi ett bra kommunikationskoncept, det är då våra kreativa själar verkligen sätts på prov. Att komma på lite random spännande, annorlunda och knasiga idéer är lätt. Utmaningen ligger i att mejsla ut en riktigt stark kärna (läs superidé) som tar ut riktningen för kommunikationsinsatser för flera år framåt. Grundbudskapet ska vara intakt men uttrycket måste vara flexibelt och kunna anpassas utifrån de olika mediekanalernas styrkor och dess användare. Även timing är en viktig aspekt här. Ett bra kommunikationskoncept ska vara långsiktigt men måste också ge möjligheter till snabba insatser när oväntade tillfällen för kommunikation uppstår.

Reklamkampanj

En kul reklamkampanj?

En reklamkampanj är en serie budskap som sprids över olika mediekanaler med målet att sälja en produkt, tjänst eller stärka ett varumärke. Genom en genomtänkt kombination av effektiv målgruppsanalys och kreativa budskap arbetar vi för att kampanjen att skapa medvetenhet, engagemang och slutligen leda till handling från mottagarna. Wilson Creative använder oftast digitala plattformar för reklamkampanjer men vi är såklart även bekväma i mer traditionella mediekanaler som print, utomhusreklam och radio. Vi gör det som krävs för att säkerställa maximal räckvidd och effektivitet helt enkelt.

Elin Bergqvist